Voedingsadvies

Wat we eten en drinken bepaalt grotendeels onze gezondheid. In de verschillende levensfases hebben we verschillende voeding nodig. In de intake wordt gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Op basis van patroonanalyse volgt advies vanuit de Chinese voedingsleer welke voeding belangrijk is om goede energiedoorstroming te bevorderen en stagnatie te verminderen. Fysieke en mentale vertering liggen vanuit Chinese zienswijze op hetzelfde vlak en voeding kan daarmee bijvoorbeeld bij malende gedachten behulpzaam zijn en de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Andere aspecten van voeding die meegenomen worden in het advies zijn hoe de voeding wordt geproduceerd, bereid, en op welke tijden gegeten. Kortom het voedingsadvies dat wordt gegeven is een op de persoon afgestemd advies en verandert in de loop van het leven.